RSS registrovat login
Navigace: předchozí stranaúvodní strana
lokalizace standardních dialogů

Pokud vás zajímá, jak provést lokalizaci standardních dialogů (messageBox a spol), tak se o tom dá dočíst např. zde . Kód vypadá následovně

type
TLocalizeResString =
record
ResString: PResStringRec; LocalizedText:
string
;
end
;
{----------------------------------------------------------------- Prepsani resource v dialozich ------------------------------------------------------------------}
procedure
LocalizeResStrings(
const
Strings:
array
of
TLocalizeResString);
var
I: Integer; OldProtect, Dummy: DWORD;
begin
for
I := Low(Strings)
to
High(Strings)
do
with
Strings[I]
do
begin
Win32Check(VirtualProtect(ResString, SizeOf(TResStringRec), PAGE_READWRITE, OldProtect));
try
ResString^.Identifier := Integer(PChar(LocalizedText));
finally
VirtualProtect(ResString, SizeOf(TResStringRec), OldProtect, Dummy);
end
;
end
;
end
;
{----------------------------------------------------------------- Lokalizace dialogu ------------------------------------------------------------------}
procedure
LocalizeDialogs;
var
ResStrings:
array
[
0
..
7
]
of
TLocalizeResString;
begin
ResStrings[
0
].ResString := @SMsgDlgYes; ResStrings[
0
].LocalizedText :=
'Ano'
; ResStrings[
1
].ResString := @SMsgDlgNo; ResStrings[
1
].LocalizedText:=
'Ne'
; ResStrings[
2
].ResString := @SMsgDlgWarning; ResStrings[
2
].LocalizedText:=
'Varování'
; ResStrings[
3
].ResString := @SMsgDlgError; ResStrings[
3
].LocalizedText:=
'Chyba'
; ResStrings[
4
].ResString := @SMsgDlgInformation; ResStrings[
4
].LocalizedText:=
'Upozornní'
; ResStrings[
5
].ResString := @SMsgDlgConfirm; ResStrings[
5
].LocalizedText:=
'Potvrzení'
; ResStrings[
6
].ResString := @SMsgDlgAll; ResStrings[
6
].LocalizedText:=
'Vae'
; ResStrings[
7
].ResString := @SMsgDlgCancel; ResStrings[
7
].LocalizedText:=
'Storno'
; LocalizeResStrings(ResStrings);
end
;

Syntax higlighted by Syntax highlighter, available at www.4ITDevelopers.net and www.JakNaWin.com


Informace ke stavu builder.cz zde


vytvořil Mi.Chal. 28.5. 2006 19:56, naposledy změněnil Mi.Chal. 28.5. 2006 19:58
přečteno: 3073x

Komentáře:
Žádné komentáře dosud nebyly vloženy.

Přidat komentář:
Jméno
E-mail
Web
Titulek
Obsah
thomas sabo rea mbt outlet thomas sabo charms sale louis vuitton taschen kaufen thomas sabo boutique mbt kaufen