RSS registrovat login
Navigace: předchozí stranaúvodní strana
Odzálohování db MSSQL ze skriptu

Na MSSQL může leckoho štvát, že před odzálohováním nesmí být k db nikdo připojen, přece jenom ruční zavírání spojení připojených uživatelů zdržuje. Následující skript to udělá za vás - nejprve všechny připojené uživatele odpojí a pak udělá restore. Což znamená, že to v sobě nese jistou dávku nebezpečí, obzvláště, pokud si spletete db nebo server :-)

USE master
GO


/* ***** POPRAV VSECHNY BEZICI PROCESY ***** */


DECLARE @dbName sysname;
DECLARE @spid smallint;

SET @dbName = 'mojeDB'

DECLARE spid_cursor CURSOR FOR
select spid from sysprocesses where dbid = (select dbid from sysdatabases where name = @dbName)
OPEN spid_cursor

FETCH NEXT FROM spid_cursor
INTO @spid

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
	EXEC('KILL ' + @spid)

	FETCH NEXT FROM spid_cursor
	INTO @spid
END

CLOSE spid_cursor
DEALLOCATE spid_cursor


/* ***** OBNOV DATABAZI ZE ZALOHY ***** */


RESTORE DATABASE mojeDb
   FROM DISK = 'c:\mojedb.bak'
   WITH MOVE 'mojedb_Data' TO 'c:\Mssql\Data\mojedb_Data.mdf',
   MOVE 'mojedb_log' TO 'c:\Mssql\Data\mojedb_Log.ldf'
GO

USE mojeDb
GO

sp_change_users_login 'Auto_Fix' ,'mujUser'
GO


Informace ke stavu builder.cz zde


vytvořil Mi.Chal. 16.5. 2006 14:51, naposledy změněnil Mi.Chal. 16.5. 2006 14:55
přečteno: 3463x

Komentáře:
Žádné komentáře dosud nebyly vloženy.

Přidat komentář:
Jméno
E-mail
Web
Titulek
Obsah
thomas sabo rea mbt outlet thomas sabo charms sale louis vuitton taschen kaufen thomas sabo boutique mbt kaufen